• info@litamilk.lt
  • +370 526 42565

Apie mus

Litamilk kontaktai

Litamilk yra inovatyvi ir kiekvienais metais auganti įmonė, rinkoje dirbanti daugiau kaip 20 metų. Litamilk tiekia pieno ir jo produktų ingredientus pieno pramonei, ledų gamybai ir konditerijos gaminiams.  Įmonėje gaminami sausi pieno mišiniai LITALAC® bei SofiMILK yra plačiai žinomi dėl jų pastovios kokybės bei tvarumo.

Litamilk glaudžiai bendradarbiauja su didžiausiais pieno produktų tiekėjais bei gamintojais Olandijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir už Europos ribų esančiose šalyse.

Daugiau nei 90% produktų yra eksportuojama į Europos Sąjungos šalis, Azijos regioną, Okeaniją, Afriką, Arabų šalis. Sukaupta patirtis, žinios, gamybinio proceso ir produktų išmanymas bei pritaikymas leidžia būti vienu patikimiausiu pieno miltų, maisto bei pašarinių priedų tiekėju Lietuvoje ir už jos ribų.

Įmonėje įdiegta HACCP sistema, o visi pagaminti produktai atitinka ES keliamus reikalavimus.  2012 metais Litamilk įgyvendino Geros gamybos praktikos standartą GMP +, o 2016 metais buvo akredituota Halal sertifikatu. 2018 metais Litamilk gavo Kosher sertifikatą bei Maisto saugos sistemų sertifikatą – FSCC22000.

Litamilk priklauso Europos Sąjungos Prekybos pieno produktais asociacijai Eucolait (www.eucolait.be), Lietuvos maisto asociacijai bei Lietuvos pramonės ir amatų prekybos rūmams, buvo organizaciniame komitete rengiant 2015 metų IDF Pasaulinį pienininkystės kongresą Vilniuje.

Mes klientams siūlome tik aukščiausios kokybės produktus už geriausios kainos ir kokybės santykį. Mūsų specialistai visuomet pasirengę konsultuoti klientus jiems rūpimais klausimais, o prekes pristatome sutartu laiku ir nevėluodami.

Mes dirbame tik su patikimais pieno gamintojais visame pasaulyje, kad galėtume Jums pasiūlyti aukščiausios kokybės produktus. Naudodami savo žinias, patirtis, pažintis bei profesionalumą, kuriame vertę jūsų verslui.

Mūsų vizija – būti Jūsų inovatyvus ir patikimas partneris.

UAB „Litamilk“ kartu su partneriu Kauno kolegija įgyvendino projektą „Naujų maisto komponentų ir tikslinės paskirties gyvulininkystės žaliavų sukūrimas koncentruotų išrūgų miltelių pagrindu“ (projekto Nr. J05-LVPA-K-03-0044). Šiam projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“ projektui suteiktas iki 150021,32 Eur finansavimas.

UAB „Litamilk“ yra vienintelė įmonė Lietuvoje ir Latvijoje, gaminanti pieno miltų pakaitalus, praturtintus įvairiais vitaminais ir mikroelementais, skirtus sveikai ir subalansuotai veršelių mitybai. Projektas yra skirtas atlikti koncentruotų išrūgų miltelių funkcinių savybių mokslinius tyrimus bei jų rezultatų pagrindu sukurti naujus produktus, pagamintus koncentruotų išrūgų miltelių pagrindu.

Dauguma mokslinių tyrimų su išrūgų milteliais atliekami modelinėse sistemose, tačiau jų pritaikymas maisto pramonėje ir tikslinės paskirties gyvulininkystės žaliavoms gaminti išsamiai nėra išanalizuotas. Nėra mokslinių tyrimų, įrodančių, kaip koncentruotų išrūgų miltelių priedas gali pagerinti technologines produkto savybes, kokia šių savybių priklausomybė nuo terminio apdorojimo, terpės pH, sudėtinių produkto dalių, deguonies kiekio ir kitų veiksnių.

Projekto partneris – mokslo ir studijų institucija Kauno kolegija, kurios laboratorijoje bus atlikti koncentruotų išrūgų miltelių mikrobiologiniai tyrimai bei nustatytos jų pritaikymo naujiems produktams gaminti galimybės.

Projekto rezultatas – atlikti išrūgų miltelių funkcinių savybių moksliniai tyrimai, sukurtos eksperimentinės naujų produktų gamybos technologijos bei pagaminti ir ištestuoti 5 naujų produktų, skirtų maisto pramonei, prototipai ir 2 naujų tikslinės paskirties gyvulininkystės žaliavų, skirtų gyvulininkystės sektoriui, prototipai.

Projekte numatytų naujų produktų sukūrimas ir įdiegimas į gamybą įgalins UAB „Litamilk“ pasiūlyti Lietuvos ir eksporto rinkose veikiančioms maisto pramonės sektoriaus įmonėms pigesnę (nes pagaminta iš vietinių žaliavų) ir sveikesnę (be GMO, be pridėtinio cukraus, be alergiją galinčių sukelti augalinės kilmės medžiagų, dėka koncentruotų išrūgų miltelių naudojimo praturtintą naudingomis maistinėmis medžiagomis) produkciją.

Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt

MŪSŲ KOMANDA

Kotryna Uleckaitė

G E N E R A L I N Ė   D I R E K T O R Ė

kotryna.uleckaite@litamilk.lt

Arūnas Uleckas

P L Ė T R O S   V A D O V A S

arunas.uleckas@litamilk.lt

Gytis Reklaitis

F I N A N S Ų   A N A L I T I K A S

gytis.reklaitis@litamilk.lt

Agnė Pazareckaitė

L A B O R A T O R I J O S   V E D Ė J A

agne.pazareckaite@litamilk.lt

Kristina Rodzevičienė

B U H A L T E R Ė

kristina.rodzeviciene@litamilk.lt

Jūratė Ruginienė

V Y R I A U S I O J I   F I N A N S I N I N K Ė

jurate.ruginiene@litamilk.lt

Aleksandra Olševskaja

L O G I S T I K O S   V A D Y B I N I N K Ė

aleksandra.olsevskaja@litamilk.lt

Agnė Uleckaitė

M A R K E T I N G O   V A D O V Ė

agne.uleckaite@litamilk.lt

Aušra Mašalaitė

E K S P O R T O   V A D Y B I N I N K Ė

ausra.masalaite@litamilk.lt