• info@litamilk.lt
  • +370 526 42565

ES PROJEKTAI

UAB „Litamilk“ originalių dizainų sprendimų diegimas

UAB „Litamilk“ projekto tikslas – padidinti įmonės produktyvumą, gaminių patrauklumą bei jų paklausą projekto įgyvendinimo metu sukuriant 3 originalius pakuočių dizainus LITALAC, LITAMILK ir SOFIMILK produktų linijoms.
Projektas yra įgyvendinamas pagal 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“ priemonę.
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
Projekto vykdytojas: UAB „Litamilk“
www.esinvesticijos.lt 

UAB „Litamilk“ saulės šviesos elektrinės įrengimas

UAB „Litamilk“ projekto tikslas yra įrengti 0,200 MW galios saulės šviesos elektrinę. Planuojama įrengti elektrinė sugeneruotų 179,036 tūkst. kWh per metus, tai sudarys sąlygas įmonei mažinti veiklos sąnaudas ir vykdyti veiklą efektyviau. Įgyvendintas projektas prisidės prie įmonės konkurencingumo didinimo ir prie bendrų aplinkosaugos tikslų siekimo.
Projektas yra įgyvendinamas pagal 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ priemonę
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
Projekto vykdytojas: UAB „Litamilk“
www.esinvesticijos.lt

UAB „Litamilk“ kartu su Kauno kolegija sukūrė naujus maisto komponentus ir tikslinės paskirties gyvulininkystės žaliavas

UAB „Litamilk“ kartu su partneriu Kauno kolegija įgyvendino projektą „Naujų maisto komponentų ir tikslinės paskirties gyvulininkystės žaliavų sukūrimas koncentruotų išrūgų miltelių pagrindu“ (projekto Nr. J05-LVPA-K-03-0044). Šiam projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“ projektui suteiktas iki 150021,32 Eur finansavimas.

UAB „Litamilk“ yra vienintelė įmonė Lietuvoje ir Latvijoje, gaminanti pieno miltų pakaitalus, praturtintus įvairiais vitaminais ir mikroelementais, skirtus sveikai ir subalansuotai veršelių mitybai. Projektas yra skirtas atlikti koncentruotų išrūgų miltelių funkcinių savybių mokslinius tyrimus bei jų rezultatų pagrindu sukurti naujus produktus, pagamintus koncentruotų išrūgų miltelių pagrindu.

Dauguma mokslinių tyrimų su išrūgų milteliais atliekami modelinėse sistemose, tačiau jų pritaikymas maisto pramonėje ir tikslinės paskirties gyvulininkystės žaliavoms gaminti išsamiai nėra išanalizuotas. Nėra mokslinių tyrimų, įrodančių, kaip koncentruotų išrūgų miltelių priedas gali pagerinti technologines produkto savybes, kokia šių savybių priklausomybė nuo terminio apdorojimo, terpės pH, sudėtinių produkto dalių, deguonies kiekio ir kitų veiksnių.

Projekto partneris – mokslo ir studijų institucija Kauno kolegija, kurios laboratorijoje bus atlikti koncentruotų išrūgų miltelių mikrobiologiniai tyrimai bei nustatytos jų pritaikymo naujiems produktams gaminti galimybės.

Projekto rezultatas – atlikti išrūgų miltelių funkcinių savybių moksliniai tyrimai, sukurtos eksperimentinės naujų produktų gamybos technologijos bei pagaminti ir ištestuoti 5 naujų produktų, skirtų maisto pramonei, prototipai ir 2 naujų tikslinės paskirties gyvulininkystės žaliavų, skirtų gyvulininkystės sektoriui, prototipai.

Projekte numatytų naujų produktų sukūrimas ir įdiegimas į gamybą įgalins UAB „Litamilk“ pasiūlyti Lietuvos ir eksporto rinkose veikiančioms maisto pramonės sektoriaus įmonėms pigesnę (nes pagaminta iš vietinių žaliavų) ir sveikesnę (be GMO, be pridėtinio cukraus, be alergiją galinčių sukelti augalinės kilmės medžiagų, dėka koncentruotų išrūgų miltelių naudojimo praturtintą naudingomis maistinėmis medžiagomis) produkciją.

Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt