EU projects

Projekto „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Litamilk“, siekiant didinti įmonės darbo našumą“ įgyvendinimas

Siekdama ir toliau orientuotis į gaminių kokybę bei veiklos plėtrą UAB „Litamilk“ nustatė poreikį investuoti į skaitmenizuotus technologinius gamybos sprendimus. Siekdama atlikti tikslines bei geriausius rezultatus galinčias duoti investicijas, įmonė įsigijo technologinio audito paslaugą bei vadovaudamasi gautomis išvadomis numato įgyvendinti projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Litamilk“, siekiant gamybos apimčių bei darbo našumo didinimo“. Šio projekto metu bus įsigyjama technologinė įranga su integruotomis skaitmeninėmis technologijomis bei įdiegtas gamybos valdymui skirtas IT sprendinys.

Vertinama, kad numatomos atlikti investicijos sudarys sąlygas UAB „Litamilk“ didinti įmonės veiklos apimtis, pardavimo pajamas bei efektyviai valdyti sąnaudas, kas leis reikšmingai padidinti įmonės darbo našumą. Projekto rezultatas – išaugusios įmonės veiklos apimtys, pardavimo pajamos bei efektyviai valdomos sąnaudos, kas leis reikšmingai padidinti įmonės darbo našumą.

Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pavadinimas – „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Litamilk“, siekiant didinti įmonės darbo našumą“

Projekto vykdytojas – UAB „Litamilk“

Projekto tikslas – gamybos procesų skaitmenizavimas siekiant padidinti įmonės darbo našumą,

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 985 450,00 EUR

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 445 452,50 EUR

Projekto vykdymo pradžia – 2020-03-30

Projekto vykdymo pabaiga – 2022-12-21

EU projects

UAB „Litamilk“ MTEP veikla, siekiant sukurti naujo sūrio produkto prototipą

UAB „Litamilk“ yra nuolat auganti ir MTEP veiklas vykdanti įmonė, siekianti nuolat kurti bei rinkai tiekti inovatyvius ir paklausius produktus. UAB „Litamilk“ projekto įgyvendinimo metu numato sukurti įvairių rūšių pieno miltų, augalinių riebalų miltų bei modifikuoto krakmolo mišinį, su technologiniais priedais, kuris būtų skirtas sūrio analogų gamybai. Projekto metu bus siekiama sukurti tokį mišinį, į kurį reikėtų tik pridėti vandens, sumaišyti, termiškai apdoroti ir būtų gaunamas sūrio analogas (sūrio produktas), toliau naudojamas picos, mėsainių, sumuštinių ir kt. patiekalų gamyboje.

Projekto tikslas – mokslinių tyrimų atlikimas, siekiant sukurti sauso mišinio produktą, kuris būtų tinkamas kokybiško sūrio produkto gamybai.

Projekto uždaviniai:

  • Optimalios tinkamos produkto receptūros sukūrimas bei terminio apdorojimo technologijos pritaikymas kuriamam mišiniui (nes terminis apdorojimas turi esminę įtaką galutinio produkto savybėms).
  • Pagaminto sūrio analogo maketo/prototipo savybių nustatymas bei galimų sukurto produkto panaudojimo būdų atradimas / aprašymas/ nustatymas.

Projektas yra įgyvendinamas pagal 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas” priemonę. Finansuojama kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją priemonė iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto vykdytojas: UAB „Litamilk“

Projekto pavadinimas – UAB „Litamilk“ MTEP veikla, siekiant sukurti naujo sūrio produkto prototipą

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma  – 112 330,63 Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki  – 64 348,98 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2020-10-23 –  2022-10-19

www.esinvesticijos.lt

EU projects

UAB „Litamilk“ originalių dizainų sprendimų diegimas

UAB „Litamilk“ projekto tikslas – padidinti įmonės produktyvumą, gaminių patrauklumą bei jų paklausą projekto įgyvendinimo metu sukuriant 3 originalius pakuočių dizainus LITALAC, LITAMILK ir SOFIMILK produktų linijoms.
Projektas yra įgyvendinamas pagal 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“ priemonę.
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
Projekto vykdytojas: UAB „Litamilk“
www.esinvesticijos.lt 

EU projects

UAB „Litamilk“ saulės šviesos elektrinės įrengimas

UAB „Litamilk“ projekto tikslas yra įrengti 0,200 MW galios saulės šviesos elektrinę. Planuojama įrengti elektrinė sugeneruotų 179,036 tūkst. kWh per metus, tai sudarys sąlygas įmonei mažinti veiklos sąnaudas ir vykdyti veiklą efektyviau. Įgyvendintas projektas prisidės prie įmonės konkurencingumo didinimo ir prie bendrų aplinkosaugos tikslų siekimo.
Projektas yra įgyvendinamas pagal 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ priemonę
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo
Projekto vykdytojas: UAB „Litamilk“
www.esinvesticijos.lt

EU projects

UAB „Litamilk“ kartu su Kauno kolegija sukūrė naujus maisto komponentus ir tikslinės paskirties gyvulininkystės žaliavas

UAB „Litamilk“ kartu su partneriu Kauno kolegija įgyvendino projektą „Naujų maisto komponentų ir tikslinės paskirties gyvulininkystės žaliavų sukūrimas koncentruotų išrūgų miltelių pagrindu“ (projekto Nr. J05-LVPA-K-03-0044). Šiam projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“ projektui suteiktas iki 150021,32 Eur finansavimas.

UAB „Litamilk“ yra vienintelė įmonė Lietuvoje ir Latvijoje, gaminanti pieno miltų pakaitalus, praturtintus įvairiais vitaminais ir mikroelementais, skirtus sveikai ir subalansuotai veršelių mitybai. Projektas yra skirtas atlikti koncentruotų išrūgų miltelių funkcinių savybių mokslinius tyrimus bei jų rezultatų pagrindu sukurti naujus produktus, pagamintus koncentruotų išrūgų miltelių pagrindu.

Dauguma mokslinių tyrimų su išrūgų milteliais atliekami modelinėse sistemose, tačiau jų pritaikymas maisto pramonėje ir tikslinės paskirties gyvulininkystės žaliavoms gaminti išsamiai nėra išanalizuotas. Nėra mokslinių tyrimų, įrodančių, kaip koncentruotų išrūgų miltelių priedas gali pagerinti technologines produkto savybes, kokia šių savybių priklausomybė nuo terminio apdorojimo, terpės pH, sudėtinių produkto dalių, deguonies kiekio ir kitų veiksnių.

Projekto partneris – mokslo ir studijų institucija Kauno kolegija, kurios laboratorijoje bus atlikti koncentruotų išrūgų miltelių mikrobiologiniai tyrimai bei nustatytos jų pritaikymo naujiems produktams gaminti galimybės.

Projekto rezultatas – atlikti išrūgų miltelių funkcinių savybių moksliniai tyrimai, sukurtos eksperimentinės naujų produktų gamybos technologijos bei pagaminti ir ištestuoti 5 naujų produktų, skirtų maisto pramonei, prototipai ir 2 naujų tikslinės paskirties gyvulininkystės žaliavų, skirtų gyvulininkystės sektoriui, prototipai.

Projekte numatytų naujų produktų sukūrimas ir įdiegimas į gamybą įgalins UAB „Litamilk“ pasiūlyti Lietuvos ir eksporto rinkose veikiančioms maisto pramonės sektoriaus įmonėms pigesnę (nes pagaminta iš vietinių žaliavų) ir sveikesnę (be GMO, be pridėtinio cukraus, be alergiją galinčių sukelti augalinės kilmės medžiagų, dėka koncentruotų išrūgų miltelių naudojimo praturtintą naudingomis maistinėmis medžiagomis) produkciją.

Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt